Obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli - Medyk szkolenia Skip to main content

Czy obowiązkowe są szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i czy jest wymagane odnawianie takich szkoleń?

Odpowiedź:

Każdy nauczyciel, który swoją pracę traktuje poważnie powinien przejść przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności nabyte podczas takiego kursu mogą okazać się niezbędne w nagłej sytuacji w szkole, czy na wycieczce, gdy to właśnie nauczyciel jest odpowiedzialny za uczniów. Mimo, iż przepisy dotyczące bhp w szkołach i placówkach nie odnoszą się bezpośrednio do problemu odnawiania takich szkoleń należy przyjąć, że wiedza w zakresie pomocy przedmedycznej powinna być aktualizowana i odnawiana. Zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, omawiane są zwykle w ramach szkoleń bhp bardzo pobieżnie. Wyeksponowanie obowiązku przeszkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy w przepisach szczególnych, choć wiąże się z zapewnieniem dodatkowych szkoleń, warto tę decyzję podjąć i zorganizować szkolenie tematyczne, wyłącznie z zakresu pierwszej pomocy. Szczególnie ważne jest ono w miejscach, które zajmują się prowadzeniem zajęć tematycznych o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadku.

Kurs pierwszej pomocy organizowanie w formie stacjonarnej

Podstawą kursów pierwszej pomocy jest efektywność, którą możemy zmierzyć dopiero w praktyce. I to właśnie na praktyce opieramy nasze kursy stacjonarne.  Szkolenie odbywa się na fantomach elektronicznych, pozwalających monitorować skuteczność kursanta.

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa w szkołach

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa w szkołach jest niezbędne dla wszystkich osób które znajdują się pod opieką tego rodzaju placówek. Kluczowym aktem prawym regulującym zagadnienie bezpieczeństwa na ternie szkół jest rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Reguluje ono zarówno zagadnienia ogólne związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły, jak również zagadnienia bardziej szczegółowe – np. kwestię wypadków osób pozostających pod opieką szkoły i placówki.

Ważne

Szczególne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa w szkole spoczywają na dyrektorze szkoły. Jego rolą jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, których organizatorem jest szkoła poza jej obiektami.

Niezbędne przeszkolenie

Dyrektor szkoły sprawuje oczywiście ogólną pieczę nad bezpieczeństwem, jednak z uwagi na liczbę osób będących pod opieką szkoły nie jest w stanie być w danej chwili w każdym miejscu. Oznacza to, że dużą rolę w zakresie bezpieczeństwa pełnią osoby prowadzące zajęcia.

Gdy na terenie szkoły zdarzy się wypadek, pracownik szkoły który go dostrzegł, lub został wezwany na jego miejsce powinien zapewnić niezwłoczną opiekę poszkodowanym i pozostałym uczniom. Przede wszystkim niezbędne jest sprowadzenie fachowej pomocy medycznej, a do czasu jej przyjazdu konieczne jest udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc wymaga natychmiastowej reakcji i właściwych umiejętności, które zostały poparte rzetelną wiedzą. Z tego względu przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wskazują na obowiązek w zakresie przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Przeszkoleniu takiemu podlegają w szczególności nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego.

Warto zauważyć, że przepis §21 z przywołanego wcześniej rozporządzenia, nie odnosi się do kwestii odnawiania przeszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Można przyjąć, że wiedza ta, uwzględniając szczególny poziom zagrożeń wypadkowych w szkole powinna być okresowo przypominana i aktualizowana.

Niezależnie od powyższego, problematyka z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest omawiana w trakcie szkoleń bhp, które są obowiązkowe również względem nauczycieli. Jednak zalecaną praktyką jest kierowanie nauczycieli, prowadzących zajęcia o podwyższonym poziomie ryzyka, w ramach warsztatów, w laboratoriach czy w ramach zajęć wychowania fizycznego na dodatkowe szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej omawiające tą problematykę w szerszym stopniu niż ma to miejsce na okresowych szkoleniach bhp.

Ważne

Wyeksponowanie obowiązku przeszkolenia nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nakazuje przyjąć, że przeszkolenie to ma odrębny i niezależny charakter od omówienia zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach szkoleń bhp.

Podstawa prawna

§2, §21, §40 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

Kurs pierwszej pomocy online baner