Obowiązkowe szkolenia dla pracowników - Medyk szkolenia Skip to main content

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą często nie zastanawia się nad kwestią BHP w swojej firmie. Dopóki pracuje sama nie grożą jej żadne konsekwencje. Zmiana następuje, gdy zaczyna zatrudniać pracowników, właśnie wtedy pojawiają się dodatkowe obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy oraz spełnieniem ogólnych zasad BHP. Warto o tym pamiętać, ponieważ ewentualne wypadki przy pracy mogą skutkować dużymi stratami dla firmy, a co najgorsze utratą zdrowia lub nawet życia pracownika. Sprawdź, jakie obowiązują zasady BHP w małej firmie!

Kurs pierwszej pomocy organizowanie w formie stacjonarnej

Podstawą kursów pierwszej pomocy jest efektywność, którą możemy zmierzyć dopiero w praktyce. I to właśnie na praktyce opieramy nasze kursy stacjonarne.  Szkolenie odbywa się na fantomach elektronicznych, pozwalających monitorować skuteczność kursanta.

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

BHP w jednoosobowej firmie

Jednoosobowych działalności gospodarczych, w których nie ma zatrudnionych pracowników, nie obowiązują wymogi BHP. Właściciel takiej firmy nie jest zobowiązany do przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robienia okresowych badań lekarskich, a także sporządzania instrukcji stanowiskowych.

Nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorcy takiemu pomaga współmałżonek albo osoba z I grupy pokrewieństwa, nie spoczywają na nim obowiązki wykonywania zadań związanych z BHP. Wynika to z obowiązujących przepisów – małżonkowie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w opisanej wyżej sytuacji nie muszą nawiązywać formalnych stosunków pracy, co oznacza, że na właściciela nie spadają również obowiązki związane z zapewnieniem warunków BHP.

W przypadku, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, sytuacja ulega zmianie, ponieważ na właściciela nakładane są dodatkowe obowiązki. Z jednoosobowej firmy staje się pracodawcą.

BHP w małej firmie

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.
Mimo tego, że regulacje prawa pracy przewidują mniej rygorystyczne podejście do małych firm w przypadku konieczności tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania to jednak w odniesieniu do spraw BHP prawo pracy jest znacznie bardziej rygorystyczne.

Bez względu więc na stan załogi, każdy pracodawca musi stosować przepisy powszechnie obowiązujące.

Uwaga!

Zawsze pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy, nawet jeśli zadania z tym związane zleci pracownikowi.
Ustawowym obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla pracowników, które muszą się odbywać w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Do szkoleń obowiązkowych należą: szkolenie wstępne organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika, zawierające podstawowe informacje na temat zasad BHP oraz z instruktarzu stanowiskowego, a także szkolenia okresowe. Szczegóły dotyczące tego tematu zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Innym obowiązkiem pracodawcy jest profilaktyczna ochrona zdrowia, w ramach której wymaga się przeprowadzenia badań lekarskich: wstępnych, okresowych, bądź kontrolnych.
Najważniejsze obowiązki związane z BHP w małej firmie zatrudniającej pracowników zawarte zostały w art. 207 §2 Kodeksu pracy. W myśl tych przepisów pracodawca powinien:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
  • ponadto, jeżeli specyfika obowiązków pracownika polega na pracy z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, bezwzględnie należy zapewnić mu środki ochrony indywidualnej.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracownika, który będzie odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Taką osobą może być również pracodawca, jeśli posiada wiedzę oraz umiejętności w tym obszarze. Ponadto w miejscu pracy należy zapewnić środki, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Podstawowym zestawem jest znana powszechnie apteczka, która powinna być co jakiś czas uzupełniana. Jej miejsce powinno być stałe, niezmienne i ogólnodostępne, a obok niej powinna znajdować się lista osób przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy.

To tylko niektóre z obowiązków spoczywających na osobie prowadzącej własną działalność, zatrudniającej pracowników. Tematyka związana z BHP jest obszerna i zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz skali działalności firmy. Niepokojące są wyniki badań i statystyki pokazujące, że w małych przedsiębiorstwach stan bezpieczeństwa i higieny pracy często jest gorszy niż np. w dużych korporacjach, mimo że wydaje się, że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa jest oczywista i niezbędna. Dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z pomocy specjalistów, mimo że usługi przez nich świadczone bywają kosztowne. Należy pamiętać, że zapewnienie odpowiednich warunków pracy wpłynie korzystnie na stan psychiczny i fizyczny pracowników, a przez to również na zysk firmy.

Kurs pierwszej pomocy online baner