Szkolenie wstępne

Wstępne szkolenia BHP w czasach pandemii
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) ; Stanowisko GIP z dnia 20.04..2020 r. zawiera, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub bezpośrednio stanu epidemii dopuszcza się, przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czyi miedzy innymi metodą samokształcenia kierowanego. W tej sytuacji wyłączony jest jednak instruktaż stanowiskowy.
Czyli szkolenia wstępna bhp wchodzą w nową erę !

Zamów dostęp do szkolenia

Dla 1 osobyDla Grupy
Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Cena 50 zł

Zakres szkolenia :

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy     0.6
  2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.   0,5
5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w Zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4
7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego     0,5
8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika – zbieranie i segregacja odpadów niebezpiecznych oraz innych
9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru   1
11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
                                                                                                                                     Razem: minimum   3