Szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby medycznej - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99 zł
Get Started

Szkolenia okresowe bhp online dla pracowników służby medycznej to dość szeroka kategoria, w której staramy się uwzględnić: lekarzy, pielęgniarki, stomatologów, ratowników medycznych, a także weterynarzy. Są to zawody, w których pracownicy zatrudnieni są przy obsłudze urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, laserowe, RTG oraz monitorów ekranowych. Kurs bhp przeznaczony jest również dla innych pracowników medycznych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby medycznej

Podstawowym celem szkolenia bhp dla pracowników służby medycznej, który wyróżnia to szkolenie od pozostałych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie, a także metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Kursant zapoznaje się również z wiedzą ogólną, czyli z wybranymi regulacjami prawnymi, związanymi z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy. Przekazujemy informacje o teorii związanej z profilaktyczną ochroną zdrowia, o prawach i obowiązkach pracownika.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby medycznej ma na celu również kształtowanie warunków pracy w taki sposób, by był on zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatem uczy jak postępować w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Pracownicy służby medycznej narażeni są na wiele zagrożeń, które wynikają z ich pracy. Czynniki szkodliwe i metody ochrony przed nimi, zostaną szczegółowo omówione w trakcie szkolenia. Problemy związane z organizacją stanowisk personelu medycznego, narażonego na działanie promieniowania jonizującego, laserowego oraz innych czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia są istotne z punktu bhp. Te zagadnienia są niezwykle ważne, ponieważ związane są z bezpieczeństwem pracownika, który w pracy spędza dużo czasu.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby medycznej

Wiemy doskonale jak ważny dla pracowników służby medycznej jest czas, właśnie dlatego szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby medycznej online są doskonałym rozwiązaniem. Można je odbyć w czasie dopasowanym do swojego grafiku, można podzielić go na moduły i odsłuchiwać partiami. Dostęp do platformy jest nieograniczony, a zatem czas, jaki każdy pracownik służby medycznej poświęcić musi na odbycie szkolenia, jest zindywidualizowany, dostosowany do trybu pracy każdego kursanta.

Wiedza merytoryczna podzielona jest na moduły. Każdy z nich kończy się egzaminem, który pozwala kursantowi przejść dalej – do następnego modułu. Kursant ma dostęp do materiałów edukacyjnych, a gdy skończy wszystkie moduły i zda egzamin, otrzyma certyfikat, który ważny jest przez 5 lat.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby medycznej to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby medycznej okazało się wartościowe i bogate w treści z zakresu tematyki, jaka tę branżę cechuje i interesuje.