Szkolenie BHP dla instruktorów i trenerów fitness - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99 zł
Get Started

Szkolenie bhp dla osób pracujących w klubach fitness i siłowniach jest niezwykle ważne, ponieważ zawiera wiedzę skierowaną wyłącznie do określonej grupy odbiorców. Nasze starania mają na celu przefiltrowanie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i wydobycie tych, które są niezbędne dla pracowników siłowni i klubów fitnesszatrudnionych w charakterze trenera personalnego, instruktora fitness czy instruktora w siłowni. Powyższe szkolenie zostało stworzone na potrzeby naszych kursantów.

Cele szkolenia okresowego bhp dla instruktorów i trenerów fitness

Przede wszystkim szkolenie okresowe bhp dla instruktorów i trenerów fitness ma na celu zapoznanie kursantów z podstawową wiedzą ogólną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z dziedziny prawa pracy. W tym zakresie oferujemy profesjonalne materiały dydaktyczne, dzięki którym nasi kursanci będą mogli poszerzyć wiedzę zawartą w szkoleniu online. Gwarantujemy nieograniczony czas na zapoznanie się z prezentacjami szkoleniowymi i ukończenie egzaminu. Po zakończeniu kursant otrzymuje certyfikat o ukończeniu szkolenia bhp, który jest ważny przez okres pięciu lat. Certyfikat, jaki wystawiamy jest respektowany przez wszystkie instytucje i urzędy.

Szkolenie okresowe bhp dla instruktorów i trenerów fitness dostosowaliśmy do warunków pracy w siłowniach i klubach fitness.

Szkolenie okresowe bhp dla instruktorów i trenerów fitness

Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu szkoleń tematycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Staramy się zrobić wszystko, by wiedza, która zostaje zawarta w filmie instruktażowym była adekwatna do potrzeb odbiorców.

Nie sztuką jest stworzyć szkolenie w oparciu o ogrom materiału, uniwersalne, dla każdego. Sztuką jest dokonać selekcji i wybrać tylko te informacje, które przeznaczone są dla określonej grupy zawodowej. Właśnie taki typ szkoleń preferujemy.

Dzięki temu, że jest to szkolenie online, każdy uczestnik ma prawo zapoznać się z nim w wybranym przez siebie czasie. Może podzielić całość na moduły i odsłuchiwać je każdego dnia po jednym, może wszystkie odsłuchać jednego dnia. Daje to szansę ukończyć obowiązkowe okresowe szkolenie bhp bez wychodzenia z domu.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla instruktorów i trenerów fitness to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla instruktorów i trenerów fitness zawierało wiedzę potrzebną podczas wykonywania tego zawodu.