Szkolenie okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99 zł
Get Started

Szkolenia okresowe bhp dla kierowników, którzy wizytują place budowy są niezmiernie ważne, ponieważ są to ludzie pracujący w trudnych warunkach, często zarządzający innymi, a zatem muszą być świadomi tego, co w prawie się zmienia i w jaki sposób powinni organizować pracę sobie i swoim pracownikom.

Informacje, jakie zawarte są w kursie skierowane są dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwem, zakładem jak i innych osób kierujących pracownikami (kierowników działów, mistrzów, brygadzistów), którzy wizytują place budowy.

Cele szkolenia okresowego bhp dla kierowników wizytujących place budowy

Przede wszystkim celem szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kierowników wizytujących place budowy jest umiejętna ocena zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To niezwykle ważne, bo kadra kierownicza powinna być przykładem dla pracowników, a ich uczciwość wobec pracowników z pewnością zostanie przez nich doceniona. Ważne jest zatem, by chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, a także zapewniać im ochronę przed zagrożeniami w trakcie wykonywania obowiązków na placach budów.

Szkolenie okresowe bhp dla kadry kierowniczej wizytującej place budowy zawiera też zagadnienie związane z problemami wynikającymi z interpretacji niektórych przepisów.

Ponadto porusza się kwestię organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, bhp w trakcie prowadzenia pojazdu służbowego oraz bezpieczne warunki pracy w trakcie wykonywania czynności służbowych na terenie budowy.

Ważnym aspektem szkoleniowym jest analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, a także omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki. Warto o tym mówić, by nie popełniać podobnych błędów.

Każde szkolenie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy musi przygotować odbiorców do działań, jakie są konieczne, gdy jednak dojdzie do wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii). Omówione zostają zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, a także problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy

Zazwyczaj szkolenia internetowe zawierają informacje ogólne z zakresu prawa pracy i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny na danym stanowisku.

Tym razem poruszono wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), a także aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian).

Mając świadomość, jak wiele obowiązków posiada kadra kierownicza, wszystkie zagadnienia podzielone są na moduły w taki sposób, by każdy kursant mógł rozbić sobie całe szkolenie na kilka dni.

Szkolenie kończy się certyfikatem, który ważny jest przez okres pięciu lat.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla kierowników wizytujących place budowy to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach. Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy było źródłem informacji, z których będą korzystać kadry kierownicze w trakcie organizowania pracy sobie i zespołowi pracowników.