Szkolenie okresowe bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99 zł
Get Started

Szkolenia okresowe dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne to bardzo ważny kurs. Uczy każdego, kto w swojej pracy narażony jest na sytuacje niebezpieczne, jak dbać o własne bezpieczeństwo i higienę pracy. Organizacja szkolenia okresowego nastawiona jest na aktualizację wiedzy, a jeśli chodzi o nowych pracowników o przekazanie niezbędnej wiedzy, która pozwoli pracować zgodnie z przepisami.

Cele szkolenia okresowego bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

Najważniejszym aspektem szkoleń okresowych bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, które organizujemy jest uświadomienie każdemu pracownikowi tego, jak pracować, by odczuwać komfort i bezpieczeństwo. Mówimy o ergonomii w pracy, która jest pojęciem niezwykle ważnym na co dzień, a bardzo często pomijanym w pracy. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy dla pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia wykorzystywane na stanowiskach pracy to temat, o którym podczas szkoleń bhp mówi się bardzo dużo, by uwrażliwić na tę problematykę każdego. Dobrze zagospodarowane miejsce pracy, przemyślane i zaaranżowane bezpiecznie jest kluczem do sukcesu.

Na szkoleniach okresowych bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne poruszamy tematykę związaną z prawem pracy, a także z prawem i obowiązkami pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.

Szkolenia okresowe, które dotyczą osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne wymagają dokładniejszego omówienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, a także ważną profilaktyczną ochronę zdrowia pracowników.

W naszym programie szkolenia uwzględniamy postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami jakie występują w procesach pracy, a także w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

Wreszcie, zakładając, że w niebezpiecznych miejscach pracy zdarzają się sytuacje niebezpieczne i wypadki, uczymy jak należy postępować w sytuacjach zagrożeń (np. w razie pożaru, awarii), zajmujemy się też szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

Staramy się przeprowadzić każdego, kto skorzysta z naszych usług przez meandry wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to skierowane jest głównie do osób, których stanowisko warunkuje niebezpieczne i uciążliwe sytuacje. Przeznaczone jest dla osób, które z odpowiedzialnością podchodzą do swojej pracy.

Szkolenie zawiera moduły. Każdy z nich opisuje inne, ważne zagadnienie. Jest to połączenie wiedzy merytorycznej w postaci filmu instruktażowego z testem sprawdzającym, czy wszystko jest dla kursanta jasne i może przejść do następnego modułu. Można sobie kurs dzielić na etapy, można rozwiązać wszystko jednego dnia lub wieczora. Szkolenia online są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o sposób ich realizacji.

Kurs kończy otrzymanie certyfikatu, który jest ważny przez pięć lat, ponieważ warto tę wiedzę regularnie odświeżać.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne wniosło w codzienność pracownika niezbędną wiedzę, by mógł czuć się bezpiecznie nawet w pracy, która z założenia wymaga większej uważności.