Szkolenie okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99 zł
Get Started

Praca przedstawiciela handlowego tylko z pozoru wydaje się bezproblemowa. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla przedstawicieli handlowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach, na których korzysta się z monitorów ekranowych  oraz innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia to nasza specjalność. Staramy się zapoznać z każdym zawodem, by móc później profesjonalnie tworzyć nasze szkolenia okresowe bhp online.

Cele szkolenia okresowego bhp dla przedstawicieli handlowych

Głównym celem szkolenia okresowego bhp dla przedstawicieli handlowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, a także z zakresu metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, oraz kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli zdarzy się tak, że pracownik nie poradzi sobie z pracą na własnym stanowisku, to uczymy również postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Interesuje nas również tematyka związana z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi podczas których przysługuje pracodawcy zestaw świadczeń z nimi związanych.

Celem pośrednim naszych szkoleń jest zawsze profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, a także postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

Nasze szkolenia uczą pracowników radzić sobie z problemami związanymi z organizacją stanowiska pracy przedstawicieli handlowych z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia wykorzystywane w placówkach handlowych oraz kierowanie pojazdem służbowym. Przekazujemy również usystematyzowane informacje związane z postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

To szkolenie wspiera osoby pracujące jako przedstawiciele handlowi, których podstawowym narzędziem codziennej pracy jest m.in. samochód służbowy. Prowadząc go spędzają większą część dnia, więc muszą być przygotowani na wszelkie aspekty związane z działaniami, jakich mogą się spodziewać na drodze.

Szkolenie okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych

Szkolenie okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych jest jednym z wielu szkoleń, jakie znajdują się w naszej ofercie. Zależy nam na tym, by grupy zawodowe o specyficznym charakterze pracy były wyodrębnione i potraktowane w sposób zindywidualizowany.

Praca nad tworzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiła, że stworzyliśmy kurs oparty na modułach, którego realizacje możemy podzielić na kilka dni, a jeśli mamy ochotę możemy zrobić całość. Proponujemy skorzystać ze szkolenia bhp online dla pracowników zatrudnionych w charakterze przedstawicieli handlowych. Kursy te są obowiązkowe między innymi dla zatrudnionych jako przedstawiciele handlowi, którzy w ramach swoich obowiązków kierują samochodem służbowych, a także dla handlowców, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu, który ważny jest przez pięć lat.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla przedstawicieli handlowych to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych wniosło dużo nowej i świeżej wiedzy, która pozwoli wykonywać zawód przedstawiciela handlowego z większym zaangażowaniem.