Szkolenie okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99,00 zł
Get Started

Szkolenia okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów bardzo często uświadamiają pracownikom jak wiele zagrożeń może spotkać ich w trakcie pracy. Właśnie dlatego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są podzielone na różnych odbiorców.

Różne stanowiska charakteryzują się odmienną specyfiką. Praca związana ze sprzedażą wiąże się z różnymi zagrożeniami, na które pracownik musi być przygotowany wcześniej.

Cele szklenia okresowego bhp dla sprzedawców i kasjerów

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla sprzedawców i kasjerów mają na celu przede wszystkim zapoznanie się z czynnikami ryzyka. Umożliwi to właściwe zorganizowanie działań i stanowiska pracy w taki sposób, by czerpać satysfakcję z pracy i radość z otrzymanego stanowiska.

Tak naprawdę kurs zawiera wiedzę ogólną, dotyczącą prawa pracy i ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także szkolenia z pierwszej pomocy, które jest niezbędne, gdy zdarzy się sytuacja niebezpieczna. Nasze szkolenia ułatwiają zrozumienie wszystkich zasad, jakie warto znać, sprawując stanowisko sprzedawcy lub kasjera.

Szkolenie okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów dotyczy też wszystkich punktów sprzedażowych i osób na stanowiskach obsługujących klienta, które są wyposażone w monitory ekranowe i kasy fiskalne. Szkolenie to skierowane jest też do wszystkich, którzy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Ma ono na celu poprawę jakości pracy, a także uświadomienie, jak ważna jest ergonomia i bezpieczeństwo i aktualizacja ewentualnych informacji z prawa pracy.

Szkolenie okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów

Nasza firma stara się zorganizować szkolenia okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów online w taki sposób, by każdy, kto zainwestuje w nasze szkolenie odbył je z przyjemnością. Obserwacja podpowiada nam, że materiały, jakie oferuje konkurencja, nie zawsze się przydają. Ważne jest, by przekazać wiedzę kursantom w taki sposób, by ją przyswoili i potrafili zdać egzamin.

Naszym pomysłem jest podział tematyki szkolenia na moduły, które omawiamy w filmie instruktażowym. Każdy element tego filmu kończy się krótkim testem podsumowującym. Pomyślne jego przejście umożliwia rozpoczęcie kolejnego modułu, dzięki czemu wiedzę zdaje się partiami, przystępnymi i możliwymi do przyswojenia.

Do kursu można podejść w czasie wybranym przez siebie. Każdy decyduje się na naukę w momencie, który jest dla niego najbardziej odpowiedni.

Dostarczamy profesjonalne materiały dydaktyczne, a po ukończeniu kursu wystawiamy certyfikat, który jest ważne maksymalnie pięć lat.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Wiedza zdobyta na szkoleniach bhp przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy na każdym stanowisku.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla sprzedawców i kasjerów to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów okazało się kopalnią wiedzy, ułatwiającą radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie pracy.