Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Każde szkolenie dotyczące bhp jest istotne. Czasem może się wydawać, że szkolenia online są mniej atrakcyjne dla odbiorcy, ale tak naprawdę, gdy potrzebujemy wiedzy, a nie mamy czasu, by udać się na szkolenie stacjonarnie, rozwiązaniem idealnym jest kurs online, który w przeprowadzi kursanta przez kolejne moduły wiedzy merytorycznej w czasie, jaki wybierze sobie sam kursant. Można takie szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami odbyć jednorazowo, ale można je podzielić tak, by wykorzystać czas wolny w ciągu dnia.

 

Zamów dostęp do szkolenia

 

Cele szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Należy pamiętać, że obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy leży po stronie pracodawcy. To w gestii pracodawcy jest zapewnienie odbycia odpowiedniego rodzaju szkolenia, a co za tym idzie – przekazanie informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska i zakresu pracy, jaka będzie przez niego wykonywana.

Pracodawca również powinien przynajmniej raz na pięć lat odbyć szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami. Ma ono na celu głównie przypomnienie i aktualizację informacji, ale również uświadomienie oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Poza tym pracodawca, który regularnie odbywa szkolenie uczy swoją postawą kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także propaguje w ten sposób postawę, która chroni pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ponieważ dzięki temu ma świadomość, jak jego firma powinna funkcjonować.

Pracodawca każdego dnia uczy się jak organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy. Dzięki naszemu szkoleniu okresowemu bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami dostaje wskazówki, które pomogą mu przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozyskuje wiedzę jak elastycznie podchodzić do kwestii związanych z bhp, gdy zmieniają się warunki wykonywanej pracy przez pracowników.

Najważniejsze z perspektywy pracodawcy jest jednak zapewnienie rozwoju firmy, która będzie ewoluowała w zgodzie z zasadami bhp, a także będzie zapobiegała wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Pracodawca dowiaduje się na szkoleniu okresowym bhp online, jak ważne jest przestrzeganie przepisów. W razie jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej to pracodawca jest jedyną osobą odpowiedzialną za zdarzenie, dlatego tak ważne, by był uczciwy i rzetelny w swoich działaniach.

Pracodawca ma też obowiązek wyposażyć miejsce pracy w sposób dostosowany do zatrudnienia ewentualnych pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, podczas pożarów i ewakuacji.

Należy pamiętać, że naruszenie praw pracowników, jakie wynikają z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy mogą rodzić odpowiedzialność karną lub wykroczeniową.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenia bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami online są przeznaczone głównie dla tych, którzy w pracy pełnią obowiązki na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach oraz placówkach oświatowych jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Jest to spora i bardzo zróżnicowana grupa odbiorców, a zatem szkolenie jest stworzone w sposób przystępny i jasny dla każdego.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami to:


  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami, spotkało się finalnie z uznaniem naszych kursantów.