Prawne środki przymusu bezpośredniego w ratownictwie - Medyk szkolenia Skip to main content

Legalne środki przymusu bezpośredniego w ochronie zdrowia

W ustawie dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wyliczono cztery zatwierdzone prawnie sposoby przymusu bezpośredniego, które mogą być stosowane przez lekarzy w przypadku pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Są to “przytrzymanie, przymusowe podanie leków, unieruchomienie oraz izolacja”. Ponadto, ustawa wskazuje, że w sytuacji, gdy pacjent “poważnie zakłóca lub uniemożliwia funkcjonowanie placówki psychiatrycznej lub jednostki pomocy społecznej”, dopuszczalne jest zastosowanie tylko dwóch z nich: przytrzymania i przymusowego podania leków. Istotne jest również to, że te cztery narzędzia są precyzyjnie określone i nie można ich dowolnie poszerzać o inne działania. Dlatego żadne inne czynności, jak na przykład uderzenia czy zadawanie bólu, nie mogą być traktowane jako legalne formy przymusu bezpośredniego zgodne z przepisami. Ponadto, ustawodawca hierarchizuje te środki przymusu pod względem ingerencji w godność pacjenta, gdzie przytrzymanie jest uważane za najmniej inwazyjne, ale najbardziej kłopotliwe dla personelu medycznego.

Twoje działanie może być kluczem do ratowania zdrowia i życia.

Zapisz się na szkolenie z pierwszej pomocy i stań się bohaterem w każdej chwili!

Przetrzymywanie

Aby zapewnić bezpieczne przytrzymanie pacjenta, konieczne jest ograniczenie jego ruchów w sposób krótkotrwały i kontrolowany, bez narażania jego zdrowia czy życia. Do tego celu wykorzystuje się siłę fizyczną, zazwyczaj wymagając udziału kilku osób, które stabilizują jego kończyny. W trakcie tego procesu ważne jest unikanie użycia jakichkolwiek przedmiotów czy narzędzi, takich jak pałki czy kajdanki. Nadzór nad całą procedurą musi sprawować lekarz lub inny doświadczony członek personelu medycznego.

Przymusowe podawanie leków

Zastosowanie przymusowego podania leków to kolejna opcja, która pozwala na działanie w przypadku pacjentów nie wyrażających zgody na przyjęcie leków. Istnieje pewna kontrowersja dotycząca sposobu podawania leków, ale autor ustawy rozumie to jako konieczność podania leku w ilości i dawce wystarczającej do uspokojenia pacjenta i uniknięcia zagrożenia dla jego życia lub zdrowia. Uznaje się, że przymusowe podanie leków ma na celu natychmiastowe zapobieżenie zagrożeniom wynikającym z zachowania pacjenta, a nie stanowi metody długoterminowego leczenia (co określa artykuł 33 ustawy). Dlatego też planowe podawanie wcześniej przepisanego leczenia przez lekarza nie mieści się w ramach przymusowego postępowania.

Unieruchomienie

Unieruchomienie polega na ograniczeniu możliwości ruchu pacjenta na określony czas, ustalony przez lekarza jako środek przymusu bezpośredniego. Może być to wykonane przy użyciu różnych narzędzi, takich jak pasy, uchwyty, prześcieradło lub specjalny kaftan bezpieczeństwa. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec pacjentowi problemom z oddychaniem, wymiotom lub urazom. W przypadku działań ratownictwa medycznego może być konieczne zastosowanie improwizowanych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu do szpitala psychiatrycznego.

Izolacja

Izolacja, jako środek przymusu bezpośredniego, opiera się na umieszczeniu pacjenta w izolowanym pomieszczeniu, gdzie nie stanowi on zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych. Ten rodzaj przymusu często wiąże się z koniecznością hospitalizacji i trwa przez dłuższy czas, zwykle od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.

Prowadzimy szkolenia w tych miastach

Kurs pierwszej pomocy Warszawa
Kurs pierwszej pomocy Kraków
Kurs pierwszej pomocy Wrocław
Kurs pierwszej pomocy Łódź
Kurs pierwszej pomocy Poznań
Kurs pierwszej pomocy Gdańsk
Kurs pierwszej pomocy Szczecin
Kurs pierwszej pomocy Bydgoszcz
Kurs pierwszej pomocy Lublin
Kurs pierwszej pomocy Białystok
Kurs pierwszej pomocy Zielona Góra
Kurs pierwszej pomocy Opole

Dlatego my!

Ponad 650 opinii Google

Łódź, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Białystok, Gdańsk

Ponad 50 000 przeszkolonych kursantów

Każdy z nich ma umiejętności ratowania życia!

Ponad 3000 obsłużonych firm

Poczujesz się pewnie w swoim miejscu pracy.

Nie oszczędzamy na klientach. Nowoczesny sprzęt treningowy

fantomy połączone z tabletem, AED, kamizelka do zakrztuszeń, sztuczna krew i urwane kończyny

Dostęp do materiałów on-line

Uczestnicy mają dostępy do platformy elearningowej, na której mogą pogłębiać swoją wiedzę

Szkoleniowcy – tylko specjaliści, aktywni zawodowo

Pogotowie, szpitale, misję międzynarodowe... Długo wymieniać. Kadra z jajem (tym najczarniejszym), humor to podstawa!

Certyfikat dla każdego

O ile zda egzamin, koniec z szkoleniami dla mięczaków.

Wiarygodność

bazujemy na doświadczeniu, realnych sytuacjach oraz filmach. Stres, pot i adrenalina