Darmowy test online z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

             
               

Kurs pierwszej pomocy online baner

Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy – Część V

 

1. W postępowaniu z nieprzytomnym dorosłym nieurazowym, wezwanie pomocy powinno nastąpić:

 
 
 
 
 

2. Podczas oceny stanu neurologicznego poszkodowanego korzystamy ze skali AVPU. Co oznaczają poszczególne litery tej skali:

 
 
 
 
 

3. Właściwy rozmiar rurki ustno – gardłowej dla poszkodowanego nieprzytomnego wyznacza odległość:

 
 
 
 
 

4. Jeśli wystąpią trudności w prowadzeniu skutecznej wentylacji za pomocą maski i worka samorozprężalnego, należy:

  1. poprawić ułożenie maski na twarzy poszkodowanego;
  2. ponownie spróbować udrożnić drogi oddechowe za pomocą odpowiednich rękoczynów;
  3. poczekać z decyzją co, do dalszego postępowania na przybycie lekarza, gdyż możemy zaszkodzić poszkodowanemu;
  4. sprawdzić szczelność układu do wentylacji;
  5. pomimo trudności kontynuować wentylację, bo każdy manewr sprawdzający to strata czasu.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

5. W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu:

 
 
 
 
 

6. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące relacji między resuscytacją (CPR) i Automatyczną Defibrylacją Zewnętrzną (AED):

 
 
 
 
 

7. Na jakiej podstawie podejmiesz decyzję o wdrożeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

 
 
 
 
 

8. U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczyna się od:

 
 
 
 
 

9. W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układa się:

 
 
 
 
 

10. Stosunek uciśnięć do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej powinien wynosić:

 
 
 
 
 

11. Podczas prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, ocenę stanu poszkodowanego wykonuje się:

 
 
 
 
 

12. Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:

 
 
 
 
 

13. W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów łagodnej niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego, działania ratownika polegają na:

 
 
 
 
 

14. Worek samorozprężalny posiada następujące zalety, z wyjątkiem:

 
 
 
 
 

15. Wykonujesz resuscytację z udziałem kolegi. Jak często powinieneś uciskać klatkę piersiową?

 
 
 
 
 

16. Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?

 
 
 
 
 

17. Bawisz się z dziećmi w pokoju, w którym jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst towarzyszący każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, zaczyna sinieć. Twoim zdaniem u niemowlęcia doszło do:

 
 
 
 
 

18. Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna. Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Udrożniłeś drogi oddechowe. Aby ocenić czy nieprzytomna oddycha należy:

 
 
 
 
 

19. Czynności resuscytacyjne (oddech zastępczy, masaż pośredni serca) przerwiesz w następującej sytuacji:

 
 
 
 
 

20. U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu, ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:

 
 
 
 
 

21. Kierownik firmy, w której pracujesz jest 50- letnim, otyłym mężczyzną. Do tej pory nie chorował na serce. Aktualnie zaczął uskarżać się na nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który trwa od ponad 5 minut. Jak powinieneś postąpić?

 
 
 
 
 

22. Wykonujesz CPR u półrocznego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu powinieneś zastosować?

  1. uciskanie klatki piersiowej jedną dłonią, masując z częstotliwością około 100 uciśnięć na minutę;
  2. uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami jednej ręki tak, by ugiąć mostek na około 4 cm;
  3. uciskanie górnego odcinka mostka dwoma palcami;
  4. uciskanie klatki piersiowej 15x, a następnie wykonanie 3 wolnych wdechów;
  5. uciskanie klatki piersiowej z częstotliwością około 100-120 razy na minutę.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

23. Ocena wstępna chorego w zdarzeniu pojedynczym nie powinna trwać dłużej niż:

 
 
 
 
 

24. Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:

 
 
 
 
 

25. Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:

 
 
 
 
 

26. Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:

 
 
 
 
 

27. Ocenę oddechu poszkodowanego prowadzi się przez:

 
 
 
 
 

28. Pierwszy ratownik, który stabilizuje głowę, wykonuje także szereg innych czynności, do których nie należy:

 
 
 
 
 

29. Kiedy można przerwać ocenę wstępną?

 
 
 
 
 

30. Podczas oceny wstępnej i badania urazowego przy poszkodowanym powinno być, w miarę możliwości: