Szkolenie BHP w Gdańsku

Szkolenie BHP w Gdańsku służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami BHP, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Szkolenie obejmuje różnorodne tematy, takie jak zapobieganie pożarom, zapobieganie wypadkom oraz zagrożenia, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Podczas sesji szkoleniowych pracownicy są informowani o zagrożeniach, na jakie napotykają w miejscu pracy oraz o tym, jak mogą lepiej je zrozumieć, ucząc się o nich z pierwszej ręki.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Gdańsku?

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, którego potrzebują, aby mogli wykonywać swoje codzienne zadania bez narażenia na obrażenia lub śmierć. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby był wyposażony w wiedzę, jak radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą mu się przytrafić.

Jedną z wielu osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP zgodnie z wymaganiami pracodawców, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy i ma różne obowiązki, w tym:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego jest często niezbędne dla bezpieczeństwa wszystkich

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP jest ważna dla każdej firmy każdej wielkości.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienie pracownikom ochrony przed wszelkimi chorobami lub urazami, które mogą się pojawić.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Gdańsk

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Gdańsku?

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, którego potrzebują, aby mogli wykonywać swoje codzienne zadania bez narażenia na obrażenia lub śmierć. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby był wyposażony w wiedzę, jak radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą mu się przytrafić.

Jedną z wielu osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP zgodnie z wymaganiami pracodawców, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy i ma różne obowiązki, w tym:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego jest często niezbędne dla bezpieczeństwa wszystkich

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP jest ważna dla każdej firmy każdej wielkości.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienie pracownikom ochrony przed wszelkimi chorobami lub urazami, które mogą się pojawić.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Gdańsku

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku. Składa się on z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ponieważ wiedza na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy staje się coraz bardziej powszechna, ważne jest, aby móc zapewnić prawidłowe wdrażanie tych zasad na wszystkich etapach, aby mieć pewność, że miejsce pracy pozostaje bezpieczne.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy, podobnie jak zasady bezpieczeństwa, jest ważną częścią wprowadzenia każdego nowego pracownika na swoje stanowisko w miejscu pracy. Ten rodzaj szkolenia zapozna ich z różnymi rodzajami zadań, za które będą odpowiedzialni i wzbudzi w nich poczucie zaufania.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

szkolenie BHP Gdańsk

Szkolenie wstępne BHP w Gdańsku

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku. Składa się on z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ponieważ wiedza na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy staje się coraz bardziej powszechna, ważne jest, aby móc zapewnić prawidłowe wdrażanie tych zasad na wszystkich etapach, aby mieć pewność, że miejsce pracy pozostaje bezpieczne.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy, podobnie jak zasady bezpieczeństwa, jest ważną częścią wprowadzenia każdego nowego pracownika na swoje stanowisko w miejscu pracy. Ten rodzaj szkolenia zapozna ich z różnymi rodzajami zadań, za które będą odpowiedzialni i wzbudzi w nich poczucie zaufania.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Szkolenie okresowe BHP w Gdańsku

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Gdańsk

Szkolenie okresowe BHP w Gdańsku

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk
szkolenie BHP Gdańsk