Szkolenie BHP w Starogardzie Gdańskim

Ponieważ bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom, prowadzenie szkoleń BHP w Starogardzie Gdańskim jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa. Konieczność ta jest podyktowana głównie względami prawnymi, które są narzucane wszystkim firmom przez prawo. Jednocześnie prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP to sposób na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy – zarówno pracownikom, maszynom i urządzeniom, jak i obiektom należącym do firmy.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Starogardzie Gdańskim?

Szkolenie BHP w Starogardzie Gdańskim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Pracownicy są edukowani na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą powodować różne stany, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, rak i niewydolność nerek. Podczas sesji pracownicy są również omawiani ze sobą na temat potencjalnych zagrożeń, na jakie mogą być narażeni podczas obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi lub wykonywania zadań, które mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem infekcji.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom kompleksowy i adekwatny program szkoleń BHP. Oni również muszą przejść szkolenie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim miejscu pracy i ma szeroki zakres obowiązków do wypełnienia, takich jak m.in. mentoring nowych członków personelu, prowadzenie sesji edukacyjnych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, zatwierdzanie wszystkich polityk firmy związanych bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ponoszenia odpowiedzialności za zgodność miejsca pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenia BHP Starogard Gdański

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Starogardzie Gdańskim?

Szkolenie BHP w Starogardzie Gdańskim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Pracownicy są edukowani na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą powodować różne stany, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, rak i niewydolność nerek. Podczas sesji pracownicy są również omawiani ze sobą na temat potencjalnych zagrożeń, na jakie mogą być narażeni podczas obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi lub wykonywania zadań, które mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem infekcji.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom kompleksowy i adekwatny program szkoleń BHP. Oni również muszą przejść szkolenie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim miejscu pracy i ma szeroki zakres obowiązków do wypełnienia, takich jak m.in. mentoring nowych członków personelu, prowadzenie sesji edukacyjnych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, zatwierdzanie wszystkich polityk firmy związanych bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ponoszenia odpowiedzialności za zgodność miejsca pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Starogardzie Gdańskim

Pracownik musi najpierw przejść szkolenie, które wprowadzi go w różnorodne obowiązki zawodowe, nauczy go zasad firmy i zapewni niezbędne narzędzia. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Dla firm ważne jest zapewnienie przestrzegania odpowiednich protokołów bezpieczeństwa w celu zmniejszenia niepotrzebnego ryzyka i zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na kilku stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat. Ten certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, jest przechowywany w ich aktach osobowych i można go w każdej chwili przejrzeć, jeśli trzeba odświeżyć pamięć.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenia BHP Starogard Gdański

Szkolenie wstępne BHP w Starogardzie Gdańskim

Pracownik musi najpierw przejść szkolenie, które wprowadzi go w różnorodne obowiązki zawodowe, nauczy go zasad firmy i zapewni niezbędne narzędzia. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Dla firm ważne jest zapewnienie przestrzegania odpowiednich protokołów bezpieczeństwa w celu zmniejszenia niepotrzebnego ryzyka i zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na kilku stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat. Ten certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, jest przechowywany w ich aktach osobowych i można go w każdej chwili przejrzeć, jeśli trzeba odświeżyć pamięć.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Starogardzie Gdańskim

Celem szkolenia jest zapewnienie stałego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Uwzględniono również nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby profesjonaliści mogli być na bieżąco z najlepszymi praktykami.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie BHP Tarnów

Szkolenie okresowe BHP w Starogardzie Gdańskim

Celem szkolenia jest zapewnienie stałego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Uwzględniono również nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby profesjonaliści mogli być na bieżąco z najlepszymi praktykami.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański
szkolenia BHP Starogard Gdański