Szkolenie BHP w Stargardzie

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom obowiązkowego szkolenia BHP w Stargardzie, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Szkolenie to jest niezbędne, aby pracownik był bezpieczniejszy w pracy. Obowiązkowe szkolenie BHP zawiera informacje o tym, jak być bezpiecznym podczas wykonywania swoich obowiązków, co robić w nagłych wypadkach, a także ogólne informacje BHP, takie jak kwestie bezpieczeństwa, przemoc w miejscu pracy itp.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Stargardzie?

Szkolenie BHP w Stargardzie ma na celu przybliżenie nowym pracownikom podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby mogli zapoznać się z zasadami, których muszą stale przestrzegać. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Dyskusja obejmuje zagrożenia związane z różnymi rodzajami narażenia na chemikalia, promieniowanie i szkodliwe bakterie.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP, w tym szefa. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń BHP w miejscu pracy jest Specjalista BHP. Osoba ta jest zatrudniona przez firmę i ponosi główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, która obejmuje:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Stargard

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Stargardzie?

Szkolenie BHP w Stargardzie ma na celu przybliżenie nowym pracownikom podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby mogli zapoznać się z zasadami, których muszą stale przestrzegać. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Dyskusja obejmuje zagrożenia związane z różnymi rodzajami narażenia na chemikalia, promieniowanie i szkodliwe bakterie.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP, w tym szefa. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń BHP w miejscu pracy jest Specjalista BHP. Osoba ta jest zatrudniona przez firmę i ponosi główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, która obejmuje:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Stargardzie

Zanim pracownik będzie mógł zostać przeszkolony do wykonywania swoich obowiązków na określonym stanowisku, musi najpierw przejść szkolenie wstępne. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Po ukończeniu szkolenia w miejscu pracy pracownik jest znacznie bardziej gotowy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Wszyscy pracownicy, którzy obecnie żonglują wieloma stanowiskami jednocześnie, powinni przejść szkolenie dla każdego stanowiska, aby byli wydajni i produktywni

Na koniec szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę osób, które w nim uczestniczyły. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik szkolenia uzyskuje zaświadczenie, tzw. kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego to jedyny dokument, który potwierdza ukończenie przez pracownika wstępnego szkolenia BHP, który musi odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Stargard

Szkolenie wstępne BHP w Stargardzie

Zanim pracownik będzie mógł zostać przeszkolony do wykonywania swoich obowiązków na określonym stanowisku, musi najpierw przejść szkolenie wstępne. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Po ukończeniu szkolenia w miejscu pracy pracownik jest znacznie bardziej gotowy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Wszyscy pracownicy, którzy obecnie żonglują wieloma stanowiskami jednocześnie, powinni przejść szkolenie dla każdego stanowiska, aby byli wydajni i produktywni

Na koniec szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę osób, które w nim uczestniczyły. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik szkolenia uzyskuje zaświadczenie, tzw. kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego to jedyny dokument, który potwierdza ukończenie przez pracownika wstępnego szkolenia BHP, który musi odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Stargardzie

Celem szkolenia okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP i zaktualizowanie jej o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

szkolenie BHP Stargard

Szkolenie okresowe BHP w Stargardzie

Celem szkolenia okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP i zaktualizowanie jej o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Zaufali nam
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard
szkolenie BHP Stargard