Szkolenie BHP w Katowicach

Szkolenie BHP w Katowicach, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Celem tego szkolenia jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Dostępnych jest wiele różnych rodzajów szkoleń BHP, ale najczęstsze obejmują zgodność, zarządzanie ryzykiem, BHP, projektowanie miejsc pracy i zapobieganie wypadkom.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Katowicach?

Szkolenie BHP w Katowicach służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pracownicy mogli identyfikować zagrożenia, nabierać pewności co do swojej zdolności do odpowiedniego reagowania w obliczu zagrożenia oraz rozumieć, jak unikać potencjalnego ryzyka. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Personel pomocniczy jest również pod ręką, aby zapewnić dodatkową pomoc w przypadku wszelkich zapytań związanych z zatrudnieniem dotyczących firmowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie swoim pracownikom szkolenia BHP. Powinny one zazwyczaj obejmować takie tematy, jak ochrona przed urazami fizycznymi i psychicznymi, rozpoznawanie niebezpiecznych warunków i oznaki złego miejsca pracy. Oni również muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli potrzebujesz przeprowadzić szkolenie BHP w swoim miejscu pracy, jedną z osób, które mogą Ci pomóc, jest Specjalista ds. BHP. Ta rola ma różne obowiązki, które obejmują przeprowadzanie szkoleń BHP, zarządzanie ocenami ryzyka pożarowego, opracowywanie zasad obowiązujących w miejscu pracy, a także radzenie sobie z wypadkami w miejscu pracy.

 • przeprowadzanie analiz ryzyka i oceny ryzyka w miejscu pracy jest ważne, aby zapewnić, że Twoja firma może pozostać tak bezpieczna, jak to tylko możliwe. Jest to szczególnie ważne przy zarządzaniu bezpieczeństwem w sytuacjach awaryjnych

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez:

 • współpraca między profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami a ich kierownikami jest ważna, aby zapewnić wszystkim potrzebną opiekę.

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy od dawna jest priorytetem dla firm. Jednak niektóre nowe technologie zaczynają to zmieniać.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Katowice

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Katowicach?

Szkolenie BHP w Katowicach służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pracownicy mogli identyfikować zagrożenia, nabierać pewności co do swojej zdolności do odpowiedniego reagowania w obliczu zagrożenia oraz rozumieć, jak unikać potencjalnego ryzyka. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Personel pomocniczy jest również pod ręką, aby zapewnić dodatkową pomoc w przypadku wszelkich zapytań związanych z zatrudnieniem dotyczących firmowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie swoim pracownikom szkolenia BHP. Powinny one zazwyczaj obejmować takie tematy, jak ochrona przed urazami fizycznymi i psychicznymi, rozpoznawanie niebezpiecznych warunków i oznaki złego miejsca pracy. Oni również muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli potrzebujesz przeprowadzić szkolenie BHP w swoim miejscu pracy, jedną z osób, które mogą Ci pomóc, jest Specjalista ds. BHP. Ta rola ma różne obowiązki, które obejmują przeprowadzanie szkoleń BHP, zarządzanie ocenami ryzyka pożarowego, opracowywanie zasad obowiązujących w miejscu pracy, a także radzenie sobie z wypadkami w miejscu pracy.

 • przeprowadzanie analiz ryzyka i oceny ryzyka w miejscu pracy jest ważne, aby zapewnić, że Twoja firma może pozostać tak bezpieczna, jak to tylko możliwe. Jest to szczególnie ważne przy zarządzaniu bezpieczeństwem w sytuacjach awaryjnych

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez:

 • współpraca między profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami a ich kierownikami jest ważna, aby zapewnić wszystkim potrzebną opiekę.

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy od dawna jest priorytetem dla firm. Jednak niektóre nowe technologie zaczynają to zmieniać.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Katowicach

Szkolenia rozpoczynamy od instrukcji ogólnych, a następnie przechodzimy do szkoleń z konkretnych zadań na stanowisku pracy.

Ogólną zasadą jest zapewnienie znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy dla nowego pracownika jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie go z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzyko zawodowe to potencjalny uraz lub choroba w miejscu pracy, które mogą wynikać z wykonywanej pracy

 • istnieje wiele sposobów ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy. Ważne jest, aby znać różne zagrożenia, a następnie przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, aby uniknąć tych zagrożeń.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, które naraziłoby go na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Firma może wymagać od pracownika odbycia szkolenia zawodowego na każdym ze stanowisk, na których pracuje.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego wszyscy uczestnicy otrzymają test sprawdzający ich wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzyma certyfikat; nazywa się to „kartą szkolenia wstępnego” i jest przechowywane w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Katowice

Szkolenie wstępne BHP w Katowicach

Szkolenia rozpoczynamy od instrukcji ogólnych, a następnie przechodzimy do szkoleń z konkretnych zadań na stanowisku pracy.

Ogólną zasadą jest zapewnienie znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy dla nowego pracownika jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie go z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzyko zawodowe to potencjalny uraz lub choroba w miejscu pracy, które mogą wynikać z wykonywanej pracy

 • istnieje wiele sposobów ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy. Ważne jest, aby znać różne zagrożenia, a następnie przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, aby uniknąć tych zagrożeń.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, które naraziłoby go na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Firma może wymagać od pracownika odbycia szkolenia zawodowego na każdym ze stanowisk, na których pracuje.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego wszyscy uczestnicy otrzymają test sprawdzający ich wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzyma certyfikat; nazywa się to „kartą szkolenia wstępnego” i jest przechowywane w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Katowicach

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracodawcy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Katowice

Szkolenie okresowe BHP w Katowicach

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracodawcy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice
szkolenie BHP Katowice