Szkolenie BHP w Elblągu

Szkolenie BHP w Elblągu jest obowiązkowe. W świetle Prawa w Polsce nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom szkoleń BHP, co jest obowiązkowe z mocy prawa. Szkolenie to może mieć dowolną formę, o ile spełnia standardy określone przez prawo. Warto również zauważyć, że firma może zatrudnić zewnętrznego specjalistę ds. BHP, który przyjdzie i przeprowadzi to szkolenie. Aby dowiedzieć się więcej o tych typach szkoleń, przeczytaj nasz przewodnik poniżej.

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców w Elblągu?

W celu przygotowania pracowników do wykonywania ich obowiązków, szkolenia BHP są często obowiązkowe. Celem jest, aby każdy pracownik w Elblągu zapoznał się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, wszystkie miejsca pracy będą znacznie bezpieczniejsze dla wszystkich. Podczas szkoleń pracownicy zostaną poinformowani o potencjalnych zagrożeniach i chorobach, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy.

Oczywiście obowiązkiem każdego pracodawcy jest upewnienie się, że ich pracownicy są odpowiednio chronieni przed zagrożeniami stwarzanymi przez ich środowisko pracy. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, każdy pracodawca powinien zapewnić kompleksowy program szkoleń BHP dla wszystkich pracowników. Programy te powinny zawierać przepisy dotyczące zagrożeń w miejscu pracy i sposobów ich unikania, a także informacje o procedurach awaryjnego wyłączania, planach ewakuacji i sprzęcie bezpieczeństwa dostosowanym do lokalizacji,

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Elbląg

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców w Elblągu?

W celu przygotowania pracowników do wykonywania ich obowiązków, szkolenia BHP są często obowiązkowe. Celem jest, aby każdy pracownik w Elblągu zapoznał się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, wszystkie miejsca pracy będą znacznie bezpieczniejsze dla wszystkich. Podczas szkoleń pracownicy zostaną poinformowani o potencjalnych zagrożeniach i chorobach, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy.

Oczywiście obowiązkiem każdego pracodawcy jest upewnienie się, że ich pracownicy są odpowiednio chronieni przed zagrożeniami stwarzanymi przez ich środowisko pracy. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, każdy pracodawca powinien zapewnić kompleksowy program szkoleń BHP dla wszystkich pracowników. Programy te powinny zawierać przepisy dotyczące zagrożeń w miejscu pracy i sposobów ich unikania, a także informacje o procedurach awaryjnego wyłączania, planach ewakuacji i sprzęcie bezpieczeństwa dostosowanym do lokalizacji,

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Elblągu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: wiedzy ogólnej i instruktażu stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić solidne zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały określone w następujących dokumentach:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do odbycia instruktażu ogólnego zobligowani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Jeśli chodzi o proces szkolenia pracowników, szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • student odbywający praktykę studencką.

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

szkolenie BHP Elbląg

Szkolenie wstępne BHP w Elblągu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: wiedzy ogólnej i instruktażu stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić solidne zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały określone w następujących dokumentach:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do odbycia instruktażu ogólnego zobligowani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Jeśli chodzi o proces szkolenia pracowników, szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • student odbywający praktykę studencką.

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

Szkolenie okresowe BHP w Elblągu

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Elbląg

Szkolenie okresowe BHP w Elblągu

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg
szkolenie BHP Elbląg