Szkolenie BHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkolenie BHP jest ważną częścią obowiązku firmy, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla firm, ale dostępne są różne rodzaje szkoleń BHP, z których każde ma swój własny cel. Niektóre z nich mają na celu szkolenie personelu i menedżerów, podczas gdy inne skupiają się na członkach społeczeństwa, takich jak osoby odwiedzające pomieszczenia pracy.

Czego pracownicy i pracodawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą oczekiwać od szkoleń BHP, które są wymagane przez prawo?

Szkolenie BHP w Ostrowcu Świętokrzyskim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Tych zasad musi przestrzegać każdy pracownik podczas pracy, aby mieć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Przygotowując pracowników do pracy, często są oni szkoleni przez przełożonych w zakresie zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy. Te sesje szkoleniowe zapewniają świadomość niebezpieczeństw, które mogą czaić się w miejscu pracy i pomagają przygotować się na każdą ewentualność.

Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. Dodatkowo każdy pracownik musi przejść szkolenie w zakresie BHP. Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim miejscu pracy i jest odpowiedzialna za:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • w celu zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy na dwie kategorie: szkolenie wstępne, które uczy podstaw BHP dla nowo zatrudnionych pracowników, oraz szkolenie okresowe, które odświeża zasady poznane podczas szkolenia wstępnego, aby wszyscy byli na bieżąco z nowościami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okresowe.

szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski

Czego pracownicy i pracodawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą oczekiwać od szkoleń BHP, które są wymagane przez prawo?

Szkolenie BHP w Ostrowcu Świętokrzyskim służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Tych zasad musi przestrzegać każdy pracownik podczas pracy, aby mieć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Przygotowując pracowników do pracy, często są oni szkoleni przez przełożonych w zakresie zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy. Te sesje szkoleniowe zapewniają świadomość niebezpieczeństw, które mogą czaić się w miejscu pracy i pomagają przygotować się na każdą ewentualność.

Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia BHP. Dodatkowo każdy pracownik musi przejść szkolenie w zakresie BHP. Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim miejscu pracy i jest odpowiedzialna za:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • w celu zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy na dwie kategorie: szkolenie wstępne, które uczy podstaw BHP dla nowo zatrudnionych pracowników, oraz szkolenie okresowe, które odświeża zasady poznane podczas szkolenia wstępnego, aby wszyscy byli na bieżąco z nowościami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkolenie wstępne odbywa się, zanim pracownik będzie mógł podjąć jakiekolwiek obowiązki służbowe w ramach nowej roli. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólna instrukcja ma na celu zwrócenie uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje to wiedzę:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy to rodzaj szkolenia, który odbywa się w miejscu pracy, a nie w szkole. Ten rodzaj szkolenia koncentruje się na zasadach i przepisach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Pracownicy zapoznają się z tymi zasadami poprzez zapoznanie się z następującymi tematami:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Sytuacja, w której pracownik pracuje na wielu stanowiskach jednocześnie, wymaga odbycia szkolenia zawodowego na wszystkich stanowiskach, które ma podjąć. Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę wszystkich uczestników. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu umożliwia uczestnikowi otrzymanie zaświadczenia o wstępie (tzw. „karty szkolenia wstępnego”), które przechowywane jest w jego aktach osobowych i stanowi dowód odbycia szkolenia.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Karta początkowa jest podpisana przez pracownika podczas ich orientacji i ma być przechowywana w aktach do wykorzystania w przyszłości.

szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski

Szkolenie wstępne BHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkolenie wstępne odbywa się, zanim pracownik będzie mógł podjąć jakiekolwiek obowiązki służbowe w ramach nowej roli. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólna instrukcja ma na celu zwrócenie uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje to wiedzę:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy to rodzaj szkolenia, który odbywa się w miejscu pracy, a nie w szkole. Ten rodzaj szkolenia koncentruje się na zasadach i przepisach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Pracownicy zapoznają się z tymi zasadami poprzez zapoznanie się z następującymi tematami:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Sytuacja, w której pracownik pracuje na wielu stanowiskach jednocześnie, wymaga odbycia szkolenia zawodowego na wszystkich stanowiskach, które ma podjąć. Po zakończeniu szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę wszystkich uczestników. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu umożliwia uczestnikowi otrzymanie zaświadczenia o wstępie (tzw. „karty szkolenia wstępnego”), które przechowywane jest w jego aktach osobowych i stanowi dowód odbycia szkolenia.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Karta początkowa jest podpisana przez pracownika podczas ich orientacji i ma być przechowywana w aktach do wykorzystania w przyszłości.

Szkolenie okresowe BHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie i aktualizację wiedzy z zakresu BHP, a także odświeżenie typowych w branży rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby;

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Zielona Góra

Szkolenie okresowe BHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie i aktualizację wiedzy z zakresu BHP, a także odświeżenie typowych w branży rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby;

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski
szkolenie BHP Ostrów Wielkopolski