Szkolenie BHP w Lesznie

Szkolenie BHP to jedna z najważniejszych i obowiązkowych informacji, które pracodawcy muszą przekazać swoim pracownikom. Chociaż funkcje, które obsługuje, mogą się różnić w zależności od rodzaju miejsca pracy, jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Jakie są rodzaje szkoleń BHP? Istnieje wiele różnych opcji, w tym jak uniknąć obrażeń w miejscu pracy, jak rozpoznać oznaki niebezpiecznej sytuacji.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Lesznie?

Szkolenie BHP w Lesznie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbywa się w oparciu o zasady i przepisy prawa, których należy przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń omawiane są z pracownikami wszelkie zagrożenia, jakie mogą wynikać z ich pracy oraz sposoby ich zapobiegania. Zagrożenia zawodowe, takie jak wypadki w miejscu pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Każdy pracownik musi również przejść szkolenie w tych samych obszarach.

Jedną z osób odpowiedzialnych za dział BHP w miejscu pracy jest Specjalista ds. BHP. Do głównych obowiązków tej osoby należy prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Leszno

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Lesznie?

Szkolenie BHP w Lesznie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbywa się w oparciu o zasady i przepisy prawa, których należy przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń omawiane są z pracownikami wszelkie zagrożenia, jakie mogą wynikać z ich pracy oraz sposoby ich zapobiegania. Zagrożenia zawodowe, takie jak wypadki w miejscu pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Każdy pracownik musi również przejść szkolenie w tych samych obszarach.

Jedną z osób odpowiedzialnych za dział BHP w miejscu pracy jest Specjalista ds. BHP. Do głównych obowiązków tej osoby należy prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Lesznie

Aby odnieść sukces jako pracownik, konieczne jest odbycie szkolenia, które uczy poszczególnych obowiązków i odpowiedzialności w miejscu pracy. Po pomyślnym zakończeniu tego procesu będą mogli wykonywać swoje obowiązki.

Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych reguł bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do Instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie na stanowisku pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • Istnieją pewne zagrożenia, które pracownicy mogą ponieść podczas wykonywania swojej pracy w firmie, o których powinni wiedzieć i ostrzec firmę, gdy wykryją coś nietypowego.

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i/lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na kilku stanowiskach, muszą przejść szkolenie nowego stylu na każdym stanowisku.

Po szkoleniu wprowadzającym następuje quiz sprawdzający wiedzę uczestnika. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają zaświadczenie i kartę szkolenia wstępnego, które mogą przechowywać w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Leszno

Szkolenie wstępne BHP w Lesznie

Aby odnieść sukces jako pracownik, konieczne jest odbycie szkolenia, które uczy poszczególnych obowiązków i odpowiedzialności w miejscu pracy. Po pomyślnym zakończeniu tego procesu będą mogli wykonywać swoje obowiązki.

Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych reguł bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do Instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie na stanowisku pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • Istnieją pewne zagrożenia, które pracownicy mogą ponieść podczas wykonywania swojej pracy w firmie, o których powinni wiedzieć i ostrzec firmę, gdy wykryją coś nietypowego.

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i/lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na kilku stanowiskach, muszą przejść szkolenie nowego stylu na każdym stanowisku.

Po szkoleniu wprowadzającym następuje quiz sprawdzający wiedzę uczestnika. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają zaświadczenie i kartę szkolenia wstępnego, które mogą przechowywać w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Lesznie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenie pozwoli również utrzymać aktualne umiejętności poprzez dostarczenie aktualnej wiedzy na temat nowych wydarzeń, przepisów i regulacji, które mogą mieć znaczenie dla Twojej pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby BHP

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Leszno

Szkolenie okresowe BHP w Lesznie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenie pozwoli również utrzymać aktualne umiejętności poprzez dostarczenie aktualnej wiedzy na temat nowych wydarzeń, przepisów i regulacji, które mogą mieć znaczenie dla Twojej pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby BHP

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno
szkolenie BHP Leszno