Szkolenie BHP w Starachowicach

Szkolenie BHP w Starachowicach, ppoż i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Celem tego obowiązkowego rodzaju edukacji jest przekazanie pracownikom wiedzy, umiejętności i zdolności niezbędnych do bezpiecznej pracy w ich środowisku.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Starachowicach?

Szkolenia BHP w Starachowicach służą uświadomieniu pracownikom podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, z którymi muszą się liczyć przy wykonywaniu swoich obowiązków. Podczas szkoleń dla pracowników pracownicy są często omawiani ze współpracownikami, aby edukować ich w zakresie potencjalnych zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą powstać w wyniku ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP; on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Jego główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Starachowice

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Starachowicach?

Szkolenia BHP w Starachowicach służą uświadomieniu pracownikom podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, z którymi muszą się liczyć przy wykonywaniu swoich obowiązków. Podczas szkoleń dla pracowników pracownicy są często omawiani ze współpracownikami, aby edukować ich w zakresie potencjalnych zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą powstać w wyniku ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP; on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Jego główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Starachowicach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ten element szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • szkodliwymi,

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • metodami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na kilku stanowiskach w dziale, musi przejść obszerne szkolenie zawodowe na każdym z nich, zanim będzie gotowy do pracy.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat zwany kartą szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Starachowice

Szkolenie wstępne BHP w Starachowicach

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ten element szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • szkodliwymi,

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • metodami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na kilku stanowiskach w dziale, musi przejść obszerne szkolenie zawodowe na każdym z nich, zanim będzie gotowy do pracy.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat zwany kartą szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Starachowicach

Szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynierskich i technicznych są obecnie zastępowani przez sztuczną inteligencję.

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwa,

szkolenie BHP Starachowice

Szkolenie okresowe BHP w Starachowicach

Szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynierskich i technicznych są obecnie zastępowani przez sztuczną inteligencję.

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwa,

Zaufali nam
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice
szkolenie BHP Starachowice