Szkolenie BHP w Zielonej Górze

Szkolenie BHP w Zielonej Górze, ppoż i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zielonej Górze?

Szkolenie BHP w Zielonej Górze służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat możliwych zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy otrzymują informacje o tych potencjalnych zagrożeniach oraz o tym, jak je zminimalizować. Pracownicy otrzymują również informacje o przysługujących im świadczeniach zdrowotnych i innych dostępnych dla nich zasobach, jeśli doświadczą któregokolwiek z tych problemów.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy pracownicy, w tym on sam, przeszli obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy, a jej główne obowiązki są następujące:

 • przeprowadzanie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Zielona Góra

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zielonej Górze?

Szkolenie BHP w Zielonej Górze służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat możliwych zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy otrzymują informacje o tych potencjalnych zagrożeniach oraz o tym, jak je zminimalizować. Pracownicy otrzymują również informacje o przysługujących im świadczeniach zdrowotnych i innych dostępnych dla nich zasobach, jeśli doświadczą któregokolwiek z tych problemów.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy pracownicy, w tym on sam, przeszli obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy, a jej główne obowiązki są następujące:

 • przeprowadzanie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych,

 • archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Zielonej Górze

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Szkolenia są również oferowane po przyznaniu pracownikom na okres próbny stałych stanowisk w celu wzmocnienia ich umiejętności i wiedzy. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy, oraz przechodząc szkolenie, które wprowadza ich w różne aspekty stanowiska, zwiększa się prawdopodobieństwo, że pracownicy staną się bardziej produktywni i mniej podatni na obrażenia.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Aby móc wykonywać odpowiednie zadania, wymagane jest pomyślne ukończenie ogólnofirmowego programu szkoleniowego dla pracowników pracujących na kilku stanowiskach.

Pod koniec szkolenia wprowadzającego odbywa się proces testowania, aby upewnić się, że uczestnicy zapoznali się z materiałem przed przystąpieniem do egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymujesz certyfikat szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w aktach na przyszłość.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. Kartę tę należy wypełnić przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Zielona Góra

Szkolenie wstępne BHP w Zielonej Górze

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Szkolenia są również oferowane po przyznaniu pracownikom na okres próbny stałych stanowisk w celu wzmocnienia ich umiejętności i wiedzy. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy, oraz przechodząc szkolenie, które wprowadza ich w różne aspekty stanowiska, zwiększa się prawdopodobieństwo, że pracownicy staną się bardziej produktywni i mniej podatni na obrażenia.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Aby móc wykonywać odpowiednie zadania, wymagane jest pomyślne ukończenie ogólnofirmowego programu szkoleniowego dla pracowników pracujących na kilku stanowiskach.

Pod koniec szkolenia wprowadzającego odbywa się proces testowania, aby upewnić się, że uczestnicy zapoznali się z materiałem przed przystąpieniem do egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymujesz certyfikat szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w aktach na przyszłość.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. Kartę tę należy wypełnić przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Zielonej Górze

Celem szkoleń okresowych jest utrzymywanie wiedzy z zakresu BHP na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz zapewnienie przestrzeni do rozwoju organizacyjnego.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie on-line stało się bardzo popularnym sposobem na poznanie różnych aspektów przepisów BHP, ponieważ jest nowoczesne, wygodne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co czyni je doskonałym źródłem informacji dla tych, którzy chcą poświęcić czas. Wystarczy 5 minut, aby rozpocząć szkolenie i zakończyć w dogodnym dla Ciebie czasie, korzystając z Transferuj. Po ich ukończeniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z aktualnymi przepisami.

szkolenie BHP Zielona Góra

Szkolenie okresowe BHP w Zielonej Górze

Celem szkoleń okresowych jest utrzymywanie wiedzy z zakresu BHP na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz zapewnienie przestrzeni do rozwoju organizacyjnego.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie on-line stało się bardzo popularnym sposobem na poznanie różnych aspektów przepisów BHP, ponieważ jest nowoczesne, wygodne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co czyni je doskonałym źródłem informacji dla tych, którzy chcą poświęcić czas. Wystarczy 5 minut, aby rozpocząć szkolenie i zakończyć w dogodnym dla Ciebie czasie, korzystając z Transferuj. Po ich ukończeniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z aktualnymi przepisami.

Zaufali nam
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra
szkolenie BHP Zielona Góra