Szkolenie BHP w Suwałkach

Szkolenie BHP w Suwałkach jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników w celu zapobiegania wypadkom. Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie tych szkoleń, które zazwyczaj są prowadzone przez specjalistów ds. BHP. Szkolenie jest zwykle prowadzone różnymi metodami, w tym platformami internetowymi, które my również mamy w swojej ofercie.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Suwałkach?

Jeśli firma chce, aby jej pracownicy byli odpowiedzialni za własne zdrowie i bezpieczeństwo, musi zainwestować w szkolenia, które to jasno pokażą. Szkolenie BHP w Suwałkach ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń Twoi pracownicy zostaną omówieni z innymi pracownikami oraz o zagrożeniach i chorobach zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy.

Każda firma musi oferować swoim pracownikom szkolenia BHP, aby zapewnić, że ich środowisko pracy jest bezpieczne dla wszystkich osób. Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podlegają grzywnom i karom zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Oni również są zobowiązani do odbycia szkolenia na te tematy w ramach ich standardowej pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków między innymi należy:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Suwałki

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Suwałkach?

Jeśli firma chce, aby jej pracownicy byli odpowiedzialni za własne zdrowie i bezpieczeństwo, musi zainwestować w szkolenia, które to jasno pokażą. Szkolenie BHP w Suwałkach ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń Twoi pracownicy zostaną omówieni z innymi pracownikami oraz o zagrożeniach i chorobach zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy.

Każda firma musi oferować swoim pracownikom szkolenia BHP, aby zapewnić, że ich środowisko pracy jest bezpieczne dla wszystkich osób. Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podlegają grzywnom i karom zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Oni również są zobowiązani do odbycia szkolenia na te tematy w ramach ich standardowej pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków między innymi należy:

 • analiza ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Suwałkach

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi zostać gruntownie przeszkolony w tym zakresie. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Wiadomo, że ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na kilku stanowiskach, będzie musiał przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat, który zachowają w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Kartę tę można również wykorzystać do udokumentowania trwającego szkolenia.

szkolenie BHP Suwałki

Szkolenie wstępne BHP w Suwałkach

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi zostać gruntownie przeszkolony w tym zakresie. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Wiadomo, że ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na kilku stanowiskach, będzie musiał przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat, który zachowają w swoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Kartę tę można również wykorzystać do udokumentowania trwającego szkolenia.

Szkolenie okresowe BHP w Suwałkach

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, dostarczenie aktualnych informacji o nowych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ze wszystkimi współczesnymi przepisami.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Suwałki

Szkolenie okresowe BHP w Suwałkach

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, dostarczenie aktualnych informacji o nowych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ze wszystkimi współczesnymi przepisami.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki
szkolenie BHP Suwałki