Szkolenie BHP w Łomży

Szkolenie BHP w Łomży, jest obowiązkowym szkoleniem, które pracodawca zobligowany jest zorganizować dla swoich pracowników.

Szkolenia BHP w Łomży dla pracowników i pracodawców.

Szkolenie BHP w Łomży służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń zakładowych BHP omawiane jest z pracownikami o potencjalnych zagrożeniach i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Muszą również zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta przede wszystkim nadzoruje dział BHP w swoim miejscu pracy, ale odpowiada za prowadzenie szkoleń na temat firmowych zasad BHP. Do ich głównych obowiązków należą:

 • przeprowadzanie ocen ryzyka

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • świadczeniodawcy podejmują środki ostrożności w celu utrzymania kontroli i archiwizacji dokumentacji BHP w celu ochrony pacjentów i zminimalizowania ryzyka.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie zgodności jest celem bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Łomża

Szkolenia BHP w Łomży dla pracowników i pracodawców.

Szkolenie BHP w Łomży służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń zakładowych BHP omawiane jest z pracownikami o potencjalnych zagrożeniach i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Muszą również zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta przede wszystkim nadzoruje dział BHP w swoim miejscu pracy, ale odpowiada za prowadzenie szkoleń na temat firmowych zasad BHP. Do ich głównych obowiązków należą:

 • przeprowadzanie ocen ryzyka

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • świadczeniodawcy podejmują środki ostrożności w celu utrzymania kontroli i archiwizacji dokumentacji BHP w celu ochrony pacjentów i zminimalizowania ryzyka.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie zgodności jest celem bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Łomży

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny miała na celu zapewnienie wszystkim pracownikom znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w „Przepisach ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy”.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • Pierwszym krokiem do pracy jest sporządzenie planu. Przygotowanie planu działania może pomóc uniknąć sytuacji, które mogą narazić Twoje życie na niebezpieczeństwo. Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy np. praca na budowie

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • regułami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz pracownik który jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po szkoleniu wprowadzającym uczestnicy otrzymają quiz sprawdzający ich wiedzę. Jeśli zdadzą, otrzymają wstępny certyfikat, który jest przechowywany w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia BHP. Bez niej pracownik może nie być dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

szkolenie BHP Łomża

Szkolenie wstępne BHP w Łomży

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny miała na celu zapewnienie wszystkim pracownikom znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w „Przepisach ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy”.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • Pierwszym krokiem do pracy jest sporządzenie planu. Przygotowanie planu działania może pomóc uniknąć sytuacji, które mogą narazić Twoje życie na niebezpieczeństwo. Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy np. praca na budowie

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • regułami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz pracownik który jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po szkoleniu wprowadzającym uczestnicy otrzymają quiz sprawdzający ich wiedzę. Jeśli zdadzą, otrzymają wstępny certyfikat, który jest przechowywany w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia BHP. Bez niej pracownik może nie być dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Szkolenie okresowe BHP w Łomży

Celem szkoleń okresowych jest upewnienie się, że Twoja wiedza z zakresu BHP jest na bieżąco z nowościami, które mogą być wprowadzane w firmie oraz że jesteś wykształcony we wszystkich aspektach swojej roli. Szkolenia okresowe muszą odbywać następujący pracownicy:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Łomża

Szkolenie okresowe BHP w Łomży

Celem szkoleń okresowych jest upewnienie się, że Twoja wiedza z zakresu BHP jest na bieżąco z nowościami, które mogą być wprowadzane w firmie oraz że jesteś wykształcony we wszystkich aspektach swojej roli. Szkolenia okresowe muszą odbywać następujący pracownicy:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża
szkolenie BHP Łomża