Szkolenie BHP w Zgierzu

Trzy główne rodzaje obowiązkowych szkoleń, które pracodawcy są prawnie zobowiązani zapewnić swoim pracownikom, to szkolenie BHP w Zgierzu, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szkolenie z pierwszej pomocy. Te rodzaje szkoleń mają na celu nauczenie pracowników, jak ważne jest chronienie siebie i innych przed krzywdą.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zgierzu?

Szkolenie BHP w Zgierzu służy zapoznaniu pracowników z zasadami BHP, których mają przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z kolegami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Te rozmowy mogą być ważne, ponieważ mogą mieć wpływ na zdrowie i samopoczucie pracownika

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Muszą także przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie ocen ryzyka, analiz ryzyka i kontroli BHP, prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP, prowadzenie szkoleń BHP,

 • Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy w naszej firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Zgierz

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zgierzu?

Szkolenie BHP w Zgierzu służy zapoznaniu pracowników z zasadami BHP, których mają przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z kolegami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Te rozmowy mogą być ważne, ponieważ mogą mieć wpływ na zdrowie i samopoczucie pracownika

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Muszą także przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie ocen ryzyka, analiz ryzyka i kontroli BHP, prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP, prowadzenie szkoleń BHP,

 • Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy w naszej firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Zgierzu

Zanim nowy pracownik zacznie wykonywać swoje zadania na określonym stanowisku, przeprowadzane jest wstępne szkolenie przygotowujące go do odpowiednich umiejętności i wiedzy. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie dla nowych pracowników jest znacznie bardziej ukierunkowane na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który od dłuższego czasu pracował na stanowisku robotniczym lub innym, jest przenoszony do pracy, w której będzie narażony na szkodliwe rzeczy.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na więcej niż jednym stanowisku, musi przejść szkolenie zawodowe dla każdego stanowiska.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta Szkoleń Wstępnych jest jednolitym dokumentem potwierdzającym odbycie przez danego pracownika wstępnego szkolenia BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków zgodnie z wymogami stanowiska.

szkolenie BHP Zgierz

Szkolenie wstępne BHP w Zgierzu

Zanim nowy pracownik zacznie wykonywać swoje zadania na określonym stanowisku, przeprowadzane jest wstępne szkolenie przygotowujące go do odpowiednich umiejętności i wiedzy. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie dla nowych pracowników jest znacznie bardziej ukierunkowane na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który od dłuższego czasu pracował na stanowisku robotniczym lub innym, jest przenoszony do pracy, w której będzie narażony na szkodliwe rzeczy.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na więcej niż jednym stanowisku, musi przejść szkolenie zawodowe dla każdego stanowiska.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który jest przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta Szkoleń Wstępnych jest jednolitym dokumentem potwierdzającym odbycie przez danego pracownika wstępnego szkolenia BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków zgodnie z wymogami stanowiska.

Szkolenie okresowe BHP w Zgierzu

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Nie tylko poprawia to bezpieczeństwo pracowników, ale także zapobiega wypadkom, które mogą mieć związek z nieaktualnymi informacjami.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Zgierz

Szkolenie okresowe BHP w Zgierzu

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Nie tylko poprawia to bezpieczeństwo pracowników, ale także zapobiega wypadkom, które mogą mieć związek z nieaktualnymi informacjami.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz
szkolenie BHP Zgierz