Szkolenia BHP w Rudzie Śląskiej

Szkolenie BHP to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Istnieją trzy rodzaje szkoleń BHP, które są wymagane przez prawo: ppoż, pierwsza pomoc oraz BHP. Ochrona przeciwpożarowa obejmuje kurs o tym, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożarów, a także co zrobić, gdy budynek się zapali.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rudzie Śląskiej?

Szkolenie BHP w Rudzie Śląskiej służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy aktywnie angażują się w dyskusje na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Są również pouczeni o niezbędnych środkach ostrożności, które powinni podjąć, aby uniknąć tych zmieniających życie zagrożeń.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Obowiązek ten dotyczy również jego, który z kolei przejdzie również szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba, która zajmuje stanowisko kierownicze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, a jej obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka oraz oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie opieki nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Ruda Śląska

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Rudzie Śląskiej?

Szkolenie BHP w Rudzie Śląskiej służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy aktywnie angażują się w dyskusje na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Są również pouczeni o niezbędnych środkach ostrożności, które powinni podjąć, aby uniknąć tych zmieniających życie zagrożeń.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Obowiązek ten dotyczy również jego, który z kolei przejdzie również szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba, która zajmuje stanowisko kierownicze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, a jej obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka oraz oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • sprawowanie opieki nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Rudzie Śląskiej

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy i przepisach oraz zasadach bhp obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa związanymi ze stanowiskiem, na którym pracuje. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na wielu stanowiskach, musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Pod koniec szkolenia wprowadzającego jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę. Po zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie zwane „Kartą szkolenia wstępnego”, które będzie przechowywane w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. Karta ta, którą należy wypełnić przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku, służy również do potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań na dane stanowisko.

szkolenie BHP Ruda Śląska

Szkolenie wstępne BHP w Rudzie Śląskiej

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy i przepisach oraz zasadach bhp obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa związanymi ze stanowiskiem, na którym pracuje. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który pracuje na wielu stanowiskach, musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Pod koniec szkolenia wprowadzającego jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę. Po zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie zwane „Kartą szkolenia wstępnego”, które będzie przechowywane w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. Karta ta, którą należy wypełnić przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku, służy również do potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań na dane stanowisko.

Szkolenie okresowe BHP w Rudzie Śląskiej

Celem szkoleń okresowych jest utrwalanie wiedzy z zakresu BHP o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, które są stale rozwijane. Głównym celem tych sesji treningowych jest zmniejszenie ryzyka kontuzji poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i strategii, aby chronić ludzi przed niebezpieczeństwem.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy, których praca naraża ich na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne miejsca pracy.

Szkolenie online oferowane przez naszą firmę działa na terenie całego kraju i specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych przez internet. Wśród wielu oferowanych przez nich kursów znajduje się wysokiej jakości kurs e-learningowy BHP. Ten kurs został zaprojektowany z myślą o potrzebach zarówno dużych, jak i małych firm. Dzięki temu ograniczysz wydatki, które firma powinna ponieść w związku z podróżami służbowymi, kosztami hoteli i innymi zadaniami organizacyjnymi, które mogą w ich wyniku powstać. Jeśli szukasz opcji, która zminimalizuje obciążenie finansowe Twojej firmy, kurs BHP dla pracowników jest dobrą okazją, ponieważ odbywa się w czasie wygodnym i wygodnym dla obu stron. Cena tego kursu online będzie całkiem satysfakcjonująca, jeśli interesuje Cię niedrogi kurs BHP, który z pewnością dostarczy wystarczających informacji o ryzyku związanym z narażeniem na określone zagrożenia.

szkolenie BHP Ruda Śląska

Szkolenie okresowe BHP w Rudzie Śląskiej

Celem szkoleń okresowych jest utrwalanie wiedzy z zakresu BHP o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, które są stale rozwijane. Głównym celem tych sesji treningowych jest zmniejszenie ryzyka kontuzji poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i strategii, aby chronić ludzi przed niebezpieczeństwem.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy, których praca naraża ich na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne miejsca pracy.

Szkolenie online oferowane przez naszą firmę działa na terenie całego kraju i specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych przez internet. Wśród wielu oferowanych przez nich kursów znajduje się wysokiej jakości kurs e-learningowy BHP. Ten kurs został zaprojektowany z myślą o potrzebach zarówno dużych, jak i małych firm. Dzięki temu ograniczysz wydatki, które firma powinna ponieść w związku z podróżami służbowymi, kosztami hoteli i innymi zadaniami organizacyjnymi, które mogą w ich wyniku powstać. Jeśli szukasz opcji, która zminimalizuje obciążenie finansowe Twojej firmy, kurs BHP dla pracowników jest dobrą okazją, ponieważ odbywa się w czasie wygodnym i wygodnym dla obu stron. Cena tego kursu online będzie całkiem satysfakcjonująca, jeśli interesuje Cię niedrogi kurs BHP, który z pewnością dostarczy wystarczających informacji o ryzyku związanym z narażeniem na określone zagrożenia.

Zaufali nam
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska
szkolenie BHP Ruda Śląska