Szkolenie BHP w Raciborzu

Obowiązkowe jest zapewnienie pracownikom szkoleń BHP w Raciborzu, PPOŻ oraz pierwszej pomocy. Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie tego szkolenia. Szkolenie BHP gwarantuje, że pracownicy są dobrze przygotowani do radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych w sposób, który zapewnia im bezpieczeństwo, a także chroni innych przed krzywdą. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej może pomóc personelowi w radzeniu sobie z sytuacjami awaryjnymi, w których występują zagrożenia, takie jak dym lub ogień, na przykład poprzez bezpieczną ewakuację ludzi.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Raciborzu?

Szkolenie BHP w Raciborzu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami, którymi muszą się kierować podczas wykonywania swoich obowiązków. Ta wiedza pozwoli im stać się pełnoprawnymi członkami zespołu i wiedzieć, że przyczyniają się do bezpiecznego środowiska pracy. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy, aby lepiej zrozumieć zagrożenia, których mogą doświadczać.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom wysokiej jakości kompleksowe szkolenia BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Szkolenia BHP dzielimy na dwie części wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Racibórz

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Raciborzu?

Szkolenie BHP w Raciborzu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami, którymi muszą się kierować podczas wykonywania swoich obowiązków. Ta wiedza pozwoli im stać się pełnoprawnymi członkami zespołu i wiedzieć, że przyczyniają się do bezpiecznego środowiska pracy. Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy, aby lepiej zrozumieć zagrożenia, których mogą doświadczać.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom wysokiej jakości kompleksowe szkolenia BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Szkolenia BHP dzielimy na dwie części wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Raciborzu

Nowi pracownicy muszą przejść wstępne szkolenie, zanim będą mogli podjąć bardziej zaawansowane obowiązki w swojej konkretnej dziedzinie. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i regulaminach oraz układach zbiorowych pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę i uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska w miejscu pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi,

  • uciążliwymi,.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej przez pracownika pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • sposób bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik jest zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze lub inne, gdzie jest narażony na czynniki, które mogą być szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Wszyscy pracownicy muszą przejść intensywne szkolenie na każdym stanowisku, na którym pracują. Obejmuje to szkolenie zawodowe, które jest procesem uczenia osoby, jak wykonywać określoną pracę.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego stażyści są zobowiązani przystąpić do egzaminu, aby upewnić się, że nabyli całą wiedzę niezbędną do pomyślnego ukończenia kursu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnicy otrzymują certyfikat, który jest również przechowywany w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym pomyślne ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Racibórz

Szkolenie wstępne BHP w Raciborzu

Nowi pracownicy muszą przejść wstępne szkolenie, zanim będą mogli podjąć bardziej zaawansowane obowiązki w swojej konkretnej dziedzinie. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i regulaminach oraz układach zbiorowych pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę i uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska w miejscu pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi,

  • uciążliwymi,.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej przez pracownika pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • sposób bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik jest zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze lub inne, gdzie jest narażony na czynniki, które mogą być szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Wszyscy pracownicy muszą przejść intensywne szkolenie na każdym stanowisku, na którym pracują. Obejmuje to szkolenie zawodowe, które jest procesem uczenia osoby, jak wykonywać określoną pracę.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego stażyści są zobowiązani przystąpić do egzaminu, aby upewnić się, że nabyli całą wiedzę niezbędną do pomyślnego ukończenia kursu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnicy otrzymują certyfikat, który jest również przechowywany w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym pomyślne ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Raciborzu

Szkolenia okresowe mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju naszej organizacji. To sposób na odświeżenie dotychczasowej wiedzy z zakresu BHP, a także bycie na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne.

Atrakcyjna oferta nauki online obejmuje również kurs ochrony przeciwpożarowej. W trakcie zajęć e-learningowych nasi trenerzy aktualizują i uzupełniają umiejętności pracowników firmy, szczególnie w zakresie definiowania ryzyka, tak aby ich pracownicy mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.

szkolenie BHP Racibórz

Szkolenie okresowe BHP w Raciborzu

Szkolenia okresowe mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju naszej organizacji. To sposób na odświeżenie dotychczasowej wiedzy z zakresu BHP, a także bycie na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne.

Atrakcyjna oferta nauki online obejmuje również kurs ochrony przeciwpożarowej. W trakcie zajęć e-learningowych nasi trenerzy aktualizują i uzupełniają umiejętności pracowników firmy, szczególnie w zakresie definiowania ryzyka, tak aby ich pracownicy mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.

Zaufali nam
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz
szkolenie BHP Racibórz